SKULLE DU HATT NY RUTE?

Det kan vi sjølvsagt hjelpe deg med.

Kan det hende ein berre treng å slipe frontruta, eller plombere? ta turen inn, så ser vi saman over kva som er den beste løysinga.

I frontruta på bilen, kan det idag vera både sensor og antenne. Det er då viktig å få dette utstyret rett plassert og kalibrert. Dette har vi utstyret til, slik at frontruta med alt av utstyr vert slik det skal vera.

Har du sjekka om du kan få dette på forsikringa?

Får du det, så er det berre til å fylle ut eit enkelt skjema, og vi tar oss av  resten.

Enkelt og greitt