Vedlikehald av bremser

Kvar vinter vert vegane våre salta. Noko som gjer sitt til at vi som bileigarar får store mengder salt på bilen. Dette gjer sitt til at bremsesystemet kan setja seg fast, og ein får ein stor kostnad i reparasjon.

For å vera sikker på at bremsene fungerer så optimalt som mogleg, anbefalar vi at ein tar ein bremseservice ein gong i året. Ved ein bremseservice demonterer vi alle bremser, renser og smører.