For at du som privatperson skal kunne styre kva informasjon du mottar, er alle bedrifter pålagt å innhente eit samtykke frå deg før ein kontaktar deg for eksempel på mail eller sms.

Dette tar vi særs alvorleg, og du vil ikkje motta noko informasjon frå oss utan samtykke lenger.

Dette er ei utfordring, då ikkje alle er innom og får denne informasjonen.

Så då vil vi be deg om å kontakte oss dersom du vil ha f.eks påminning om service, invitasjon til arrangement og anna.

sender du oss  navn, mailadr og tlf nr, så får du ein link til instillingar av samtykke.

Trykk på den raude knappen under teksten her.