Toyota Eurocare er inkludert for alle nye norskregistrerte Toyota, frå autoriserte forhandlarar i Noreg

Toyota Eurocare-vårt veghjelpsprogram

Å vera eigar av ein ny Toyota er den beste garantien for bekymringsfritt bilhald i mange år. I tillegg til den høge kvalitet og avanserte teknologi som er bygd inn i din Toyota, har du i tillegg med Toyota Eurocare tryggare bilkjøring der du er. Ringjer du 800 33 105 står eit komplett Toyota assistanse-team klar for å hjelpe deg med å finne ei løysing 24 timar i døgeret, sju dagar i veka, 365 dagar i året, i 12 månader. Toyota Eurocare er inkluder for alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos autorisert Toyota forhandlar i Noreg.

 

Telefon i Norge 800 33 105. Er du i utlandet: +47 22 71 71 05

 

Toyota Eurocare gjeld i følgjande tilfeller:

Driftsstopp, ulukke, uhell: tom drivstofftank, flatt batteri, punktering og til og med dersom ein har mista nøkler eller låst dei inne.

Dersom reparasjonen ikkje kan utførast på staden eller same dag,  kan du og dine medpassasjerar velgja eitt av følgjande  alternativ:

 

Hjelp på staden. Dersom du treng hjelp på staden, vil Toyota Eurocare  sjå til at  nødvendig reparasjon av bilen  på staden dersom dette er mogleg, og dersom reparasjonskostnadane er mindre enn bergingskostnadane.

 

Hotell. Vil du vente på staden medan bilen vert reparert, bestiller og betaler Toyota Eurovare hotellrom for deg dine passasjerar opptil fire netter eil ein pris av maksimum 935 kr pr person pr døger. Utgifter til mat, telefonsamtalar og liknande vert ikkje dekka.

 

Fortsatt trygg reise. Toyota Eurocare bestiller og betaler togbilletter på fyrste klasse for førar og passasjerar, noko som gjer det mogleg å reise heim eller fortsetja til reisemålet dersom det ligg innan  gyldig område, og det ikkje vert dyrare for Toyota Eurocare. Skulle togreisa ta meir enn 6 timar, kan du som alternativ velje flybillett på Business Class.

 

Henting av bilen. Dersom Toyota-verkstaden som reparerer bilen din, ligg meir enn 50 km frå staden du oppheld deg, bestiller og betaler Toyota Eurocare togbillett på 1. klasse ein veg for ein person. Skulle togreisa ta meir enn 6 timar, kan du som alternativ velje