Girkasseolje er noko ein bør skfite på 60 000 km intervall, ved vanleg kjøring.

Men det seier seg sjølv, at det ikkje er all olje som vert skifta, då det sit eindel i systemet. Skal ein få byte all olje, samt få ut alt av smuss og partiklar, anbefalar vi at ein flusher systemet. Det vi då gjer, er å gjennomspyle systemet i girkassa med ny olje, til vi får ut meist  alt av partiklar og gamal olje.