Dimmelsvik Bilsalg

Dimmelsvik Bilsalg - Midt i Kvinnherad

Dimmelsvik Bilsalg sel nye og brukte bilar, og tar innbyte.

Finn du ikkje den bilen du har lyst på? Via vårt kontaktnett kan vi leite opp din draumebil. Anten den står her i vårt distrikt, ein anna stad i landet, eller i utlandet, så kan vi hjelpe deg med å få bilen på plass og levere den her i Dimmelsvik.

Å selge bil

Bilkjøp er ei tillitssak og det er viktig for oss at våre kundar går ut døra med eit smil, når kontrakten er underskriven. Det oppnår vi med å skape trygghet, ha gode garantiordningar, vera fleksibel og påliteleg, Du som kunde er den viktigaste for oss!

 

Lurar du på kva type bil som passar for deg ?

Familiebil? stasjonsvogn? hybrid?

Det er mykje å velja i, og er du ikkje sikker så ta kontakt med oss.

 

Kontakt Asbjørn på salg!

Mobil 93432746 / asbjorn@dimmelsvikbil.no