Kva er privatleasing?

Enkelt forklart er det langtidsleige av bil.

 

Du bestemmer sjølv kor lenge du vil  leige, samt kjørelengda.

Det meist vanlege er leigetid på tre år med ei kjørelengd på 45.000 km.

 

Betalingsmodellen består av to element; startleige og månadsleige.
Startleiga er det du betalar inn ved kontraktsinngåelse, medan månadsleige er ein fast sum kvar månad gjennom leigeperioden.

 

Etter tre år leverar du bilen inn att til forhandlar, og kan signera ein avtale på ein heilt ny Toyota.

-Og det er jo ikkje dumt no ..

 

Kvifor?

Bilteknologien er i rivande utvikling. Hybridteknologien til Toyota er av høg kvalitet, og vel du hybrid utan ladekabel, så er det rett og slett sutalaust. Toyota er òg  på 1. plass av samtlege bilprodusentar når det gjeld å vera miljøvenleg.

Men korleis er det om tre år?

 

Dersom du vil lease ein bil, så er det bilforhandlaren som sit med nettopp den risikoen.

 

Fordelar med leasing:

Du har ein ny og sikker bil

Du får forutsigbare kostnader per månad

Du slepp å ta opp billån

Du slepp risikoen med den teknologiske utviklinga

 

Høyres dette ut til å vera noko for deg ?

Kontakt vår bilseljar Asbjørn for ein uforpliktande samtale.

Mail: asbjorn@dimmelsvikbil.no